شرکت سیمان سفید نی ریز

رضایت مشتری

شركت سيمان سفيد نی ريز(سهامی عام)

رضایت مشتریان

فرایند رسیدگی به شکایت مشتری
شناسه رفتاری رضایت مشتریان
فرم ثبت شکایات نارضایتی مشتریان
فرم سنجش رضایت مصرف کنندگان از کیفیت
سنجش رضایت عاملان از کیفیت
اسکرول به بالا