شرکت سیمان سفید نی ریز

ترکیب هیئت مدیره

شخصیت حقوقی عضوهیأت مدیره

نام نماینده

سـمت

موظف / غیر موظف

تاریخ عضویت

تحصیلات

سوابق اجرائی

تهران بتون

سعید تدین

رئيس هيات مـديـره

غیر موظف

1401/12/20

کارشناسی ، مهندسی عمران

مدیر میانی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوقاف و امورخیریه، جانشین دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل کشور در استان اصفهان، بازرس ویژه مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

سیمان فارس و خوزستان

داود اکبری شهرستانی

مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

موظف

1397/08/29

کارشناسی ، مهندسی مکانیک

مدیر تولید شرکت سیمان سفید نی ریز، مدیر فنی سیمان رفسنجان و بهروک یزد، مدیر کارخانه سیمان یاسوج، مدیر فنی سیمان لارستان، مدیر پروژه و مشاور مدیر عامل شرکت سیمان غرب، مدیر پروژه شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس وخوزستان، مدیر پروژه و مدیر کارخانه شرکت سیمان فارس

سیمان فارس نو

حسن شعبان پور

عضو هیات مدیره

غیر موظف

1400/01/31

کارشناسی ارشد ، مهندسی مکانیک

کارشناس دفتر فنی و رئیس نت، رئیس دفتر فنی، مدیر تولید و مدیر کارخانه سیمان سفید نی ریز

صنایع سیمان غرب

مجتبی مجیدی

عضو هیات مدیره

غیر موظف

1402/05/31

کارشناسی ارشد ، حسابداری

کارشناس حسابرسی مستقل موسسه آزمون گستران پیشگام و صدر، کارشناس حسابرسی داخلی شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم، کارشناس حسابرسی داخلی شرکت سیمان سفید نی ریز،مدیر حسابرسی داخلی شرکت سیمان فارس

سرمایه گذاری خوارزمی

مهدی جهان بین

عضو هیات مدیره

                                                                                       غیر موظف

1401/09/28

کارشناسی ارشد ، برنامه ریزی شهری و منطقه ای

مهندس طراح شرکت مهندسین مشاور سارگون نقش، مدیر پروژه شرکت پولاد پنل دنا، مجری پروژه شرکت بهنام بتن بویر احمد، نائب رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان، کارشناس برنامه ریزی و امور شرکتها،رئیس تدارکات،رئیس اداره بررسی های اقتصادی و سرمایه گذاری و مدیر امور مجامع شرکت سیدکو

اسکرول به بالا