این بسته بندی در حال حاضر کوچکترین بسته بندی شرکت سیمان سفید نی ریز بوده و برای  جابه جائی و مصارف در حجم کوچک بسیار مناسب می‌باشد