سیمان سفید پاکتی 50 کیلوئی برای مصارف انبوه و نگهداری آسان مناسب می‌باشد