جهت دریافت اطلاعیه  سود سهام سال 1398 اینجا را کلیک کنید

 جهت دریافت اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی سالانه سال 1398 اینجا را کلیک کنید

وضعیت کلی حاکمیت شرکتی
 • دبیر خانه هیات مدیره
 • کمیته حسابرسی داخلی
 • کمیته انتصابات
 • کمیته شورای مدیران
 • واحد مبارزه با پولشویی
 • ساختار سازمانی
 • تصمیمات مجمع

 

اهم اقدامات حاکمیت شرکتی
 • ایجاد دبیر خانه هیات مدیره شرکت و مستند سازی جلسات و پیگیری مصوبات
 • بررسی و بازنگری آیین نامه‌ها و دستور العمل‌های داخلی
 • بررسی و تصویب معاملات کلان در چارچوب آیین نامه معاملات
 • استقرار حسابرسی داخلی شرکت
 • حسابرسی داخلی مستمر و ارزیابی کنترل‌های داخلی
 • تصویب منشور کمیته حسابرسی داخلی ،انتخاب اعضای کمیته و برگزاری منظم جلسات ماهیانه و پیگیری مصوبات
 • تصویب دستور العمل حاکمیت شرکتی در هیات مدیره