شرکت سیمان سفید نی ریز در تاریخ 1366/12/15 تحت عنوان شرکت سهامی خاص سیمان سفید نی ریز به ثبت و در شهریور سال 1375 به بهره برداری رسید .

این شرکت در تاریخ 1382/10/27 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1384/03/31 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفته است .

سهامداران عمده عبارتند از : شرکت سیمان فارس و خوزستان %59.32 ، سرمایه گذاری خوارزمی %22.65 ، شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سهامی عام) %16.08 و سایرسهامداران %1.9

تکنولوژی کارخانه : نیهون ژاپن

فعالیت اصلی شرکت : تولید انواع سیمان سفید و سیمان خاکستری ، و سیما ن‌های رنگی که در حال حاضر تولید کارخانه منحصرا" سیمان سفید پرتلند میباشد .

ظرفیت کارخانه : ظرفیت اسمی و واقعی کارخانه 500 تن در روز میباشد .