شرکت سیمان سفید نی ریز موفق به کسب تندیس ویژه صنعت برتر حامی حقوق مصرف کنندگان در سال‌های 1395 و 1396 گردید