کارخانه : فارس-نی ریز-کیلومتر 24 جاده نی ریز - سیرجان - کد پستی : 86331-74971     تلفن ‌: 8-53830006-071  فکس : 07153830005 - دفتر فروش 07153830002 - 09175393949
دفتر مرکزی: شیراز - بلوار فرهنگ شهر -ایستگاه 14 پلاک 216 - کد پستی 18316-71879   تلفن : 4-07136318901 فکس  :07136301746
دفتر تهران : خیابان سهروردی شمالی - اندیشه 2 (شهید حمید قدس) - پلاک 69 - طبقه اول - کد پستی :  46611-15696  دفتر تهران : 42147777-021   فکس : 88451998-021

پست الکترونیکی :

info@neyrizcement.com

it@neyrizcement.com

Theran Office

Shiraz Office

Contact Us